Moodulite paigaldamise juhend

juh001 (1)1. Planeeritava ehituse alt eemaldatakse kasvupinnas.
2. Hoone telgede mahamärkimiseks paigaldatakse märktarad (soovitatav kasutada geodeedi abi).
3. Vajadusel paigaldatakse vundamendialused vee-, kanalisatsiooni-, elektri-, side- ja muud ühendused.
4. Aluspinnas täidetakse kihtide kaupa tihendades projektis näidatud kõrguseni. Viimase kihina liiva või muu peeneteralise materjali kasutamine hõlbustab moodulite paigaldamist. Aluspinnas tasandatakse rihtlatiga.juh002

Esmalt pannakse paika sokli nurgadetailid. Detaili nihkumise vältimiseks toetatakse seda välis- ja siseküljelt liiva või killustikuga.

juh003

Paigaldatakse omavahel kinnitusklambriga ühendades pikad ääredetailid. Vajadusel lõigatakse moodul parajaks. Selleks kasutatakse käsisaagi, kõvasulamhammastega elektrisaagi, kivilõikekettaga lõikurit, teemantkettaga lõikurit.
NB! Lõikamise ajal tuleb kasutada kindlasti kaitseprille, tolmumaski ja kõrvaklappe!

juh004

1. Vundamendi ümber paigaldatakse välisperimeetri horisontaalne soojustus.
2. Moodulite väliskülg toestatakse ülemise ääreni liiva või killustikuga.
3. Vundamendi sisemine pind täidetakse liiva või peene killustikuga vajaliku kõrguseni.

juh005

Paigaldatakse põrandaalune soojustus. Kui soojustus on mitmekihiline, asetatakse iga järgmine kiht eelmise suhtes nihkesse.

juh006

1. Paigaldatakse projektis määratud sarrused.
2. Vajadusel asetatakse kohale trapid, põrandaküttetorustik, küttekaablid, soojaveetorud, elektrijuhtmete kõrid ja kõik muu, mis projektis ette nähtud.

juh007

1. Betooni valatakse tekkinud süvendisse. Esmajärjekorras on betooniga soovitatav täita madalamad osad, kuni põranda aluse kõrguseni. Alles seejärel valatakse vajaliku kõrgusmärgini kogu põrand. Kahekihiline valamine väldib moodulite nihkumist ja kooldumist.
2. Betoon silutakse, vajadusel lihvitakse.

juga

NB! Betoonijuga ei tohi suunata vastu mooduli külge!
Moodulid võivad paigast nihkuda või murduda.