Paigaldusjuhend

juh001 (1)1. Planeeritava ehituse alt eemaldatakse kasvupinnas.
2. Hoone telgede mahamärkimiseks paigaldatakse märktarad (soovitatav kasutada geodeedi abi).
3. Vajadusel paigaldatakse vundamendialused vee-, kanalisatsiooni-, elektri-, side- ja muud ühendused.
4. Aluspinnas täidetakse kihtide kaupa tihendades projektis näidatud kõrguseni. Viimase kihina liiva või muu peeneteralise materjali kasutamine hõlbustab moodulite paigaldamist. Aluspinnas tasandatakse rihtlatiga.

juh0025. Esmalt pannakse paika sokli nurgadetailid. Detaili nihkumise vältimiseks toestatakse seda välis- ja siseküljelt liiva või killustikuga.

juh003

6. Seejärel paigaldatakse omavahel kinnitusklambriga ühendades pikad ääredetailid. Vajadusel lõigatakse moodul parajaks. Selleks kasutatakse käsisaagi, kõvasulamhammastega elektrisaagi, kivilõikekettaga lõikurit või teemantkettaga lõikurit.
NB! Lõikamise ajal tuleb kasutada kaitseprille, tolmumaski ja kõrvaklappe!

juh004

7. Vundamendi ümber paigaldatakse välisperimeetri horisontaalne soojustus.
8. Moodulite väliskülg toestatakse ülemise ääreni liiva või killustikuga.
9. Vundamendi sisemine pind täidetakse liiva või peene killustikuga vajaliku kõrguseni.

juh005

10. Paigaldatakse põrandaalune soojustus. Kui soojustus on mitmekihiline, asetatakse iga järgmine kiht eelmise suhtes nihkesse.

juh006

11. Paigaldatakse projektis määratud sarrused.
12. Vajadusel paigaldatakse trapid, põrandaküttetorustik, küttekaablid, soojaveetorud, elektrijuhtmete kõrid ja kõik muu, mis projektis ette nähtud.

juh007

13. Betoon valatakse tekkinud süvendisse. Esmajärjekorras on betooniga soovitatav täita madalamad osad kuni põranda aluse kõrguseni. Alles seejärel valatakse kogu põrand vajaliku kõrgusmärgini. Kahekihiline valamine väldib moodulite nihkumist ja kooldumist.
14. Betoon silutakse ja vajadusel lihvitakse.

juga

NB! Betoonijuga ei tohi suunata vastu mooduli külge! Moodulid võivad paigast nihkuda või murduda.